Nepremičninsko pravo

Kot pravna svetovalka vam nudim strokovno pravno pomoč v zvezi z dvema sistemskima zakonoma na področju nepremičninskega prava -  Stvarnopravnega zakonika ter Zakona o zemljiški knjigi.

Stvarno pravo ureja odnose med ljudmi glede predmeta, ki je stvar (objekt pravice). Ureja premoženjska razmerja med posamezniki. Lastninska pravica je osrednja pravica, na kateri temelji sistem stvarnega prava. Lastninska pravica, posest, skupna lastnina, solastnina, etažna lastnina in načini pridobitve, prenosa, prenehanja so življenjske pravne situacije v katerih se znajdemo in večkrat tudi izgubimo.

Veliko neljubih pravnih situacij se nam pripeti tudi med sesedi, kar ureja sosedsko pravo. Zaradi neupoštevanja temeljnega pravila sosedskega prava o prepovedi medsebojnega vznemirjanja, ki ga določa 73. člena Stvarnopravnega zakonika, so mejni spori danes tudi med najpogostejšimi na področju sosedskega prava. 

Pri nepremičnini so lahko v zemljiški knjigi vpisane različne služnostne pravice, hipoteke, predznambe in zaznambe, ki lahko omejujejo njen pravni promet. Če je pri nepremičnini dodana zaznamba zaščitene kmetije, pomeni, da je treba pri sklepanju pravnega posla upoštevati posebna pravila, ki veljajo za promet s kmetijskimi zemljišči. Določena zemljišča se lahko izvzamejo iz sklopa zaščitene kmetije, vendar po določenem postopku, ki se vodi pri upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina.

Nepremičninsko pravo in zemljiškoknjižni postopki so zaradi Zakona o davku na nepremičnine še kako aktualna tema. Novi davek od državljanov zahteva, da uredijo lastninska razmerja in odpravijo morebitna neusklajena stanja v zemljiški knjigi. Priporočam, da državljani te postopke urejajo pri izkušenih nepremičninskih svetovalcih ter nadalje notarjih, ki so dobro usposobljeni za sestavljanje zemljiškoknjižnih listin, poznajo davčno zakonodajo s področja nepremičnin in zagotavljajo varnost pravnega prometa. 

V kolikor imate pravni problem, vezan na področje stvarnega prava, me kontaktirajte.

 

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov

Izdelava spletne strani