V KAKŠNI OBLIKI LAHKO SESTAVIM OPOROKO?

Pogoj za veljavnost oporoke je, poleg oporočne sposobnosti, prave in resnične volje in dopustnosti predmeta, tudi prava oblika (ad valorem). Če oporoka ni sestavljena v pravi obliki NE VELJA. Da boste seznanjeni z vsemi pravnoformalnimi oblikami oporok, sem vam pripravila splošen opis za vsako posamezno veljavno obliko oporoke. Potrebno je vedeti, da oporoka velja le, če je napisana v eni od spodaj naštetih oblik.

Lastnoročna oporoka

 • je zasebna pisna oporoka;
 • napisana mora biti lastnoročno (ni nujno, da je napisana z roko, lahko tudi z drugim delom telesa);
 • lastnoročno podpisana (z osebnim imenom, zadostuje tudi samo ime ali priimek, vzdevek pod katerim je oseba znana, z oznako družinskega razmerja);
 • oznaka kraja in datuma ni pogoj za veljavnost, je pa koristna v primeru dokazovanja (pri datumu predvsem zaradi možnosti obstoja kakšne prejšnje oporoke)

Pisna oporoka pred pričami

 • redna, zasebna, pisna oporoka;
 • ni pomembno kako je zapis nastal (s tujo roko, mehanskim zapisovalcem, itd.) niti kdo je pisec;
 • pogoj za veljavnost oporoke je, da jo oporočitelj zna in je tudi sposoben pisati in brati v jeziku, v katerem je oporoka sestavljena;
 • oporočitelj jo mora podpisati pred dvema hkrati navzočima pričama in takrat izjaviti, da je to njegova poslednja volja;
 • priči se na oporoki podpišeta s pristavkom, da se podpisujeta kot oporočni priči (pristavek ni pogoj za veljavnost oporoke);
 • oporočiteljevo podpisovanje oporoke, njegova izjava, da gre za njegovo oporoko, in podpisovanje obeh prič predstavljajo enotno pravno dejanje, ki mora biti opravljeno sočasno;
 • pričama vsebine oporoke ni treba poznati;
 • neveljavna so določila pisne oporoke pred pričami, s katerimi je oporočitelj kaj zapustil oporočnim pričam, njihovim prednikom, potomcem, bratom, sestram ter njihovim zakoncem.

Notarska oporoka

 • oblika notarskega zapisa
 • oporoko sestavi na podlagi ustne izjave oporočitelja ali oporoko sestavi oporočitelja sam in jo notarju predloži v potrditev

Sodna oporoka

 • je redna, ustna, javna oporoka, ki lahko nastane le s sodelovanjem sodišča

Za sestavitev sodne oporoke je pristojen sodnik posameznik vsakega okrajnega sodišča. Sodnik na zanesljiv način ugotovi identiteto oporočitelja in zapiše njegovo izjavo poslednje volje v sodni zapisnik, kamor vnese tudi podatke o drugih relevantnih okoliščinah. Oporoko mora zapisati, natančno po izjavi oporočitelja tako, da je njegova volja jasno izražena, vendar pa ga mora opozoriti na razpolaganja, ki niso v skladu z zakonom.

Oporoka sestavljena v tujini ali konzularna oporoka

 • je redna, javna, ustna oporoka, ki jo sestavi državljanu RS, ki je v tujini, po njegovi ustni izjavi konzularni predstavnik ali diplomatski predstavnik RS, ki opravlja konzularne posle in sicer po predpisih, ki veljajo za sodno oporoko.

Ustna oporoka

 • je zasebna, izredna oblika oporoke, ki ni vezana na kakšno listino;
 • oporočitelj izjavi poslednjo voljo ustno pred dvema hkrati navzočima pričama;
 • takšna oblika oporoke velja samo v primeru, ko zapustnik zaradi izrednih razmer v času testiranja ni mogel napraviti pisne oporoke;
 • izjavo poslednje volje oporočitelja morata priči brez odlašanja zapisati in jo čimprej izročiti sodišču ali pa jo ustno reproducirati pred sodiščem.

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov

Izdelava spletne strani